biuro@inprem.pl
+48 782 422 153

DLACZEGO TU TRAFIŁEŚ?

Trafiłeś tutaj, ponieważ budujesz dom (albo inny budynek) i będziesz potrzebować ekspertów budowlanych, czyli kierowników budowy lub inspektorów nadzoru budowlanego! Za chwilę przedstawię najczęstsze sytuacje, w których ci eksperci są potrzebni, natomiast w dalszej kolejności dowiesz się jak wygląda proces budowy domu. Dowiesz się również, jak wygląda współpraca z naszym zespołem, a na koniec zobaczysz listę zrealizowanych przez nas inwestycji budowlanych. Zapomniałem jeszcze dodać – dowiesz się również, ile może kosztować tego typu usługa ekspercka.

KIEDY JEST POTRZEBNY KIEROWNIK BUDOWY I JAKA JEST JEGO ROLA W PROCESIE BUDOWLANYM?

W przypadku, gdy uzyskasz pozwolenie na budowę domu (lub innego budynku) przepisy budowlane wymagają od Ciebie, aby budowa była prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.
Mało tego – w niektórych powiatach wymaga się, aby budowa była również prowadzona pod nadzorem kierownika robót sanitarnych (dotyczy instalacji hydraulicznych) oraz pod nadzorem kierownika robót elektrycznych (dotyczy instalacji elektrycznych).

Ponadto decyzja o pozwoleniu na budowę może nakładać na Ciebie obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdej z wyżej wymienionych branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Powiaty, w których najczęściej działamy i w których są wymagani trzej kierownicy budowy to: miasto Szczecin, powiat policki, powiat goleniowski, powiat stargardzki.
Poza tym wymienieni powyżej kierownicy budowy są zobligowani dokumentować przebieg procesu Twojej budowy odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy.

Dlaczego ich praca na budowie Twojego domu jest tak ważna? Nie dość, że obecność tych ekspertów jest wynikiem regulacji prawnych, to poza tym, a może nawet i przede wszystkim ich rolą jest
dopilnowanie wykonawców, aby realizowali Twój dom zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Doświadczeni eksperci budowlani mogą zoptymalizować koszty budowy, a także zaproponować rozwiązania, które być może będą dla Ciebie korzystniejsze, niż pierwotnie przyjęte w projekcie budowlanym. Oczywiście te zmiany powinny mieć znamiona zmian definiowanych jako „nieistotnych” w Ustawie Prawo Budowlane.

Jeżeli natomiast zajdzie konieczność wprowadzenia zmian istotnych , wymagających zmian pozwolenia na budowę, eksperci poprowadzą Cię przez proces administracyjny z tym związany. W przypadku, gdy pojawią się jednak problemy w trakcie realizacji – dodatkowa obecność ekspertów na Twojej budowie bywa czasem niezastąpiona.
A jeżeli dopiero planujesz rozpoczęcie budowy domu – rzetelni eksperci budowlani z pewnością polecą Ci równie rzetelną ekipę budowlaną, która wykona dom w prawidłowy sposób zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem uzgodnionych terminów (prawidłowe wykonanie prac budowlanych powinno być czymś „normalnym”, ale jak dobrze wiadomo, na rynku jest bardzo dużo firm czy wykonawców, którzy oferując niską cenę wykonują prace w niskiej jakości wykorzystując również materiały niższej jakości).

Twój kierownik budowy może również zadbać o dużo szerszy zakres budowy domu niż tylko nadzorowanie prac budowlanych, czyli będzie mógł wyręczyć Cię w pilnowaniu sprawnej realizacji kolejnych etapów aż do momentu, po którym urządzisz „parapetówę” dla najbliższych.

TRZEJ EKSPERCI BUDOWLANI

Wychodząc naprzeciw przytoczonym wyżej potrzebom stworzyliśmy zespół ekspertów, który
kompleksowo przeprowadzi nadzór nad budową Twojego budynku.

W skład zespołu ekspertów budowlanych wchodzą:

Na chwilę obecną „pełny zespół ekspertów” działa jedynie na terenie województwa
Zachodniopomorskiego, natomiast w pozostałych wymienionych województwach – jesteśmy w
trakcie tworzenia podobnych zespołów.

Wojciech Borkowski
(kierownik budowy)

Działa w branży budowlanej od 2003r przy kierowaniu i nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych. Od roku 2007 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej. Od roku 2017 prowadzi działalność gospodarczą. Specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym.

Kamil Zielazek
(kierownik robót sanitarnych)

Działa w branży budowlanej od 2007r przy projektowaniu i nadzorowaniu robót sanitarnych. Od roku 2011 prowadzi działalność gospodarczą. Od roku 2018 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. Specjalizuje się w instalacjach gazowych, oraz wodociągowych.

Katarzyna Nowak
(kierownik robót elektrycznych)

Działa w branży budowalnej od 2012 r. przy kierowaniu i nadzorowaniu robót elektrycznych. Od 2017 r. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży elektrycznej. Specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym.

Ireneusz Rudziński
(kierownik robót sanitarnych)

Działa w branży budowlanej od 2015r przy projektowaniu i nadzorowaniu robót sanitarnych. Od roku 2019 prowadzi działalność gospodarczą. Od roku 2017 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. Specjalizuje się w instalacjach w mieszkalnictwie.

Kamil Polnik
(kierownik robót sanitarnych)

Działa w branży budowlanej od 2017 r przy projektowaniu i nadzorowaniu robót sanitarnych. Od roku 2017 prowadzi działalność gospodarczą. Od roku 2022 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. Specjalizuje się w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rafał Kwiatkowski
(kierownik robót sanitarnych)

Działa w branży budowlanej od 2009r przy projektowaniu i nadzorowaniu robót sanitarnych. Od roku 2019 prowadzi działalność gospodarczą. Od roku 2017 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. Specjalizuje się w instalacjach w mieszkalnictwie.

Grzegorz Truchlewski
(kierownik robót sanitarnych)

Działa w branży budowlanej od 2007r przy projektowaniu i nadzorowaniu robót sanitarnych. Od roku 2014 prowadzi działalność gospodarczą. Od roku 2012 posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. Specjalizuje się w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

JAK MY TO ROBIMY?

Czyli nasza rola w procesie budowlanym.

Poniżej przedstawiliśmy specjalnie dla Ciebie listę kluczowych etapów podczas budowy domu (na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego – parter i poddasze mieszkalne).

Zakończenie każdego z wymienionych etapów powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, a jakość prac poszczególnych etapów robót powinna zostać zweryfikowana i potwierdzona w trakcie wizyt na budowie przez jednego z trzech wspomnianych inżynierów.

Szczegółowa analiza dokumentacji projektowej przez inżynierów budowlanych (każdy inżynier sprawdza projekt w zakresie swojej specjalizacji). Być może na tym etapie inżynierowie wskażą rozwiązania, które mogą zoptymalizować proces budowy domu, co sprawi, że koszty budowy domu mogą być niższe, czas realizacji robót budowlanych krótszy (m.in. poprawa procesu budowy), a korzystanie z budynku będzie wygodniejsze.

Początkowe etapy weryfikowane przez kierownika budowy

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót sanitarnych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika budowy

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót elektrycznych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót sanitarnych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót elektrycznych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót sanitarnych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika budowy

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót sanitarnych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika robót elektrycznych

Kolejne etapy weryfikowane przez kierownika budowy

KONTAKT

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej pomocy – skontaktuj się z nami!